Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!Uwaga strona w budowie, jeśli chcesz pomóc napisz!

Testudo marginata - żółw obrzeżony

Gatunek opisał: Rok opisania: Nie wymaga rejestracji


Nazwa łacińska:

Testudo marginata

Nazwa polska:

Żółw obrzeżony

Synonimy / nazwy nieaktualne:

Brak

Typ żółwia:

Żółw lądowy

Typ terrarium:

Tropikalne

Wygląd:

Biotop:

Temperatura °C:

Wilgotność powietrza %:

Wielkość terrarium:

Nie dotyczy

Żywienie:

Długość życia:

Aktywność:

Dzienna

Zachowanie:

Temperament:

Łagodny

Częstość rozmnożenia:

Sporadyczne

Rozmnażanie:

Zimowanie:

Zdrowie:

np szczególnie narażony na piramidowanie, itd

Trudność hodowli:

Gatunek łatwy w hodowli

środowisko naturalne:

Silnie nasłonecznione i przewietrzane terenny porośnięte gęstą trawą i krzakami.


potrzeby środowiskowe:

Podobnie jak dla żólwia greckiego. Temperatura w ciągu dnia do 30°C, w nocy nie mniej niż 20°C.


zachowanie

Aktywny w ciągu dnia.

Wygląd

Charakterystyczną cechą dorosłego żółwia obrzeżonego są dość silnie wydłużone i wygięte ku górze tarcze brzeżne tylnej części karapaksu. Trcze te wydłużają się stopniowo wraz ze wzrostem żółwia, w związku z czym młodego osobnika trudniej odróżnić od innych gatunków żółwi lądowych, niż dorosłego. Najpewniejszš cechą umożliwiającą prawidłowe oznaczenie żółwia obrzeżonego jest barwa grzbietowej części pancerza i brak występujących u innych gatunków żółwi stożkowatych zrogowaceń na tylnej stronie tylnych nóg w pobliżu zasady ogona (zrogowaceń takich nie ma również żółw grecki). Ciemne, a u osobników o długości 20-50 cm czarne, obrzeżenia dużych tarcz karapaksu nie dochodzą do zawsze żółtawych ich środków.

Występowanie

Grecja na południe od Olimpu oraz niektóre wyspy na Morzu Egejskim. Żyje również na Sardynii, na którą jednak został prawdopodobnie wsiedlony lub zawleczony.

Środowisko

Porośnięte krzewami, kamieniste stoki gór i wzgórz; w rejonach, w których współwystępuje z żółwiem greckim, wycofuje się w wyższe położenia górskie.

Tryb życia

Chętnie przebywa na skrajach gęstych zarośli graniczących z terenami otwartymi. Zapada w niezbyt głęboki sen zimowy; budzi się zwykle pod koniec kwietnia lub na początku maja. W czasie wielkich upałów kryje się w cieniu.

Rozród

Do godów przystępuje wkrótce po zakończeniu snu zimowego. Kilka tygodni póŸniej samica składa 3-10 jaj do samodzielnie wykopanych jam.

Pokarm

Niemal wyłącznie różne części roślin.
Data modyfikacji: 2021-01-03 03:19